محصولات-رزمدیکال

ماسک های تنفسی

ماسک-n95-رزمدیکال

ماسک FFP2 N95
فیلتر چند لایه
استاندارد شرکتی

ماسک تنفسی ffp3

ماسک FFP3
فیلتر ۷ لایه
استاندارد شرکتی

ماسک-n95-سوپاپدار

ماسک FFP2 N95 سوپاپدار
فیلتر ۶ لایه
استاندارد شرکتی

ماسک-FFP3-سوپاپدار

ماسک FFP3 سوپاپدار
فیلتر ۷ لایه
استاندارد شرکتی

دستکش های پزشکی

دستکش-لاتکس-رزمد

دستکش لاتکس
دارای استاندارد پزشکی
کیفیت درجه ۱

دستکش نیتریل
دارای استاندارد پزشکی
کیفیت درجه ۱

دستکش وینیل
دارای استاندارد پزشکی
کیفیت درجه ۱