هم اکنون در چهارمین هفته شیوع کرونا ویروس، مردم همچنان برای خردی تجهیزات پیشگیرانه از ویروس کرونا دچار مشکلات زیادی هستند. بخش زیادی از این مشکلات به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا برای خرید و فروش ماسک بوده است. البته نقاط دیگر دنیا نیز با شرایط مشابه با کشور ایران هستند، اما به بیان داروخانه‌ ها نبود نظارت کافی بر توزیع درست ماسک و دستکش، حواشی زیادی برای داروخانه ها برای فروش ماسک ایجاد شده است.